Dridanube – Риск от засушаване в Дунавски регион


Основната цел на проекта DriDanube е да увеличи капацитета на Дунавския регион за управление на рисковете, свързани със сушата. Вашият принос към проекта донася информация за въздействията на сушата в реално време от вашето населено място. Благодаря Ви за съдействието!
Как работи

1

Регистър

Автоматичната регистрация ще бъде създадена с първото попълване на въпросник. Моля, използвайте имейл адреса си, за да влезете в системата след това.

2

Попълнете въпросника

Моля, уверете се, че попълвате въпросника си внимателно според полето на вашата дейност и на мястото на провеждане на вашия бизнес. Инструкции за попълване на въпросника са приложени ТУК.

3

Продължете да работите

Моля, отчитайте всяка седмица. Отчитането на приемствеността е от основно значение за цялото сътрудничество. Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас.


Какво е състоянието на почвената влага в слоя 20 см от повърхността?

Как оценявате последните 3 месеца според водния баланс?

Как оценявате миналата седмица в сравнение с предходната седмица според водния баланс?

Оценете въздействието на сушата върху добива на зимните зърнени култури за 2023г.

Оценете въздействието на сушата върху добива на зимната рапица за 2023 г.

Оценете въздействието на сушата върху добива на пролетни зърнени култури за 2023 г.

Оценете въздействието на сушата върху добива на захарно цвекло за 2023 г.

Оценете въздействието на сушата върху добива на картофи за 2023 г.

Оценете въздействието на сушата върху добива на царевица за 2023 г.

Оценете въздействието на сушата върху добива от постоянните тревни площи за 2023 г.

Ако има изградена напоителна система, къде се използва този сезон?

Ако имате изградено напояване и е използвано този сезон, каква е консумацията на вода?

Ако бихте имали изградено напояване, бихте ли го използвали предишната седмица?DriDanube

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).