Dridanube – Rizik od suše u regionu Dunava


Glavni cilj projekta DriDanube je povećanje kapaciteta Dunavskog regiona da upravlja rizicima od suša. Vaš doprinos u projektu daje informacije o poslijedicama suše u realnom vremenu u Vašoj oblasti.Zahvaljujemo na saradnji!

 
Kako radi

1

Prijavite se

Automatska prijava će biti kreirana prvim popunjavanjem upitnika.Molim,koristite Vašu adresu e-pošte kad god se nadalje prijavljujete.

2

Popunite upitnik

Molim,provjerite da li ste potpuno odgovorili na upitnik. Uputstvo za popunjavanje upitnika nalazi se OVDJE.

3

Nastavite sa radom

Molim, nastavite sa izvještavanjem svake nedjelje.Ukoliko je potrebna pomoć,molim kontaktirajte nas.


Kakvo je stanje vlažnosti tla u sloju 20 cm ispod površine?

Kako biste ocijenili posljednja tri mjeseca prema vodnoj ravnoteži?

Kako biste ocijenili prošlu sedmicu u poredjenju s pretprošlom sedmicom prema vodnoj ravnoteži?

Procijenite uticaj suše na rod ozimih žitarica u 2023. godini

Procijenite poslijedice od suše na zimsku repu za prinose u 2023. godini

Procijenite uticaj suše na rod jarih žitarica u 2023. godini

Procijenite posljedice od suše na šećernu repu za prinose u 2023. godini

Procijenite uticaj suše na rod krompira u 2023. godini

Procijenite utjecaj suše na rod kukuruza u 2023. godini

Procijenite uticaj suše na rod trajnih travnatih površina u 2023. godini

Ako imate postavljen sistem za navodnavanje, da li ste ga ove sezone upotrebljavali/koristili?

Ako imate postavljen sistem za navodnavanje i ako je on ove sezone bio korišten, kolika je bila potrošnja vode?

Da ste imali postavljen sistem za navodnavanje,da li biste ga koristili prošle sedmice?DriDanube

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).