Zaštita osobnih podataka
1.

Institut za istraživanje globalnih promjena Češke akademije znanosti, javni istraživački institut sa sjedištem na adresi Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, ID: 866 52079, registriran u Registru javnih istraživačkih instituta, koji vodi Ministarstvo obrazovanja, mladih i sporta, u svojstvu voditelja obrade podataka prema čl. 26 Uredbe, obrađuje, u slučaju popunjavanja upitnika koji se nalaze na ovom mrežnom mjestu, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu samo „Uredba“), sljedeće osobne podatke:

 • Ime;
 • Prezime;
 • E-adresa;
 • Poštanski broj;
 • Općina;
 • Katastarska općina;
 • Naziv poslodavca.

 

2.

Obrada spomenutih osobnih podataka nužna je radi unaprjeđenja, dovršenja i ažuriranja sadržaja mrežnog mjesta, obrade odgovora na vaše upite i rješavanja specifičnog problema povezanog sa sušom. Takva obrada dopuštena je člankom 6 (1) (f) Uredbe, budući da se radi o legitimnom interesu voditelja obrade podataka. Voditelj obrade podataka obrađivat će podatke neograničeno vrijeme, osim u slučaju da povučete svoju privolu.

 

3.

Obradu osobnih podataka vrši voditelj obrade podataka. Moguće je da će osobne podatke u ime voditelja obrade podataka također obrađivati društvo KREATURA s.r.o., ID: 032 62 529, sa sjedištem u Brnu, Kroftova 1602/37, registrirano u Registru trgovačkih društava.

 

4.

U Skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka imate sljedeća prava:

 • Zatražiti od voditelja obrade podataka informacije o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke ili zatražiti kopiju osobnih podataka;
 • Zatražiti od voditelja obrade podataka objašnjenje povezano s obradom osobnih podataka;
 • Zatražiti od voditelja obrade podataka pristup podacima ili izmjenu ili ažuriranje podataka;
 • Zatražiti od voditelja obrade podataka brisanje obrađenih osobnih podataka;
 • U slučaju da imate bilo kakvih sumnji ispunjava li voditelj obrade podataka svoje obveze u području obrade osobnih podataka, imate pravo obratiti se voditelju obrade podataka, tijelu za zaštitu osobnih podataka ili sudu.

 

U Zagrebu, 25. svibnja 2018.

 DriDanube

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).