Személyes adatok védelme
1.

Abban az esetben, amikor a http://questionnaire.intersucho.cz/ weboldalon kérdőívet töltenek ki, a Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiájának Globális Változások Kutató Intézete (CzechGlobe- Global Change Research Institute CAS,székhelye: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, cégazonosítója: 866 52 079, melyet nyilvántartásba vettek az Állami Kutatóintézetek nyilvántartásában, melyet a cseh Oktatási, Ifjúsági és Sportügyi Minisztérium vezet), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (röviden Rendelet) értelmében, illetve a Rendelet 26. pontja alapján adatkezelőként jár el, és az alábbi személyes adatokat dolgozza fel:

 • Keresztnév;
 • Vezetéknév;
 • Email cím;
 • Irányítószám;
 • Ország;
 • Megye;
 • Munkaadó neve.

 

2.

A fenti személyes adatokat azért kell kezeni, hogy javítsák, kiegészítsék és frissítsék a weboldal tartalmát, feldolgozzák a kérdésekre adott válaszokat és megoldják az aszályra vonatkozó konkrét feladatot. Az ilyen jellegű adatkezelést a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja megengedi, mivel ez az adatkezelő jogos érdeke. A személyes adatokat az adatkezelő határozatlan időre feldolgozza, amennyiben nem vonja vissza a beleegyezését.

 

3.

A személyes adatok feldolgozását az adatkezelő végzi, de a személyes adatokat az adatkezelő nevében a KREATURA s.r.o. is feldolgozhatja, melynek a cégnyilvántartásban az alábbi adatokkal jegyeztek be: cégazonosító szám: 032 62 529, székhelye: Kroftova 1602/37 Brno.

 

4.

A személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében Önnek joga van:

 • Tájékoztatást kérni az adatkezelőtől arról, hogyan kezelik a személyes adatait, vagy másolatot kérhet a személyes adatairól;
 • Kérni az adatkezelőt, hogy adjon magyarázatot a személyes adatok kezelésére vonatkozóan;
 • Kérni az adatkezelőt, hogy biztosítsa az adatokhoz való hozzáférést, és tegye lehetővé az adatok módosítását vagy frissítését;
 • Kérni az adatkezelőt, hogy törölje a kezelt személyes adatokat;
 • Ha kétségei merülnek fel arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő eleget tett-e a személyes adatfeldolgozási kötelezettségeknek, Önnek joga van az adatkezelőhöz, a Személyes Adatvédelmi Hatósághoz vagy bírósághoz fordulni.

 

Brno, 2018. május 25.DriDanube

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).