Varstvo osebnih podatkov
1.

Inštitut za raziskave globalnih sprememb CAS (CzechGlobe) s sedežem: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, Republika Češka in identifikacijsko številko podjetja: 866 52 079, vodeno v Registru Javnih raziskovalnih inštitutov, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo, mladino in šport, deluje kot upravljalec podatkov po čl. 26 Regulacijske uredbe. V primeru izpolnjevanja vprašalnikov na tej spletni strani se v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 2016/679 o varstvu osebnih podatkov fizičnih oseb (v nadaljevanju le kot Uredba) in prostega pretoka teh podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/EC shranjujejo naslednji podatki:

 • Ime
 • Priimek
 • E-mail poštni naslov
 • Poštna številka
 • Mesto
 • Regija
 • Ime zaposlenega

 

2.

Zgoraj navedene osebne podatke je potrebno obdelati za izboljšanje, dopolnitev in posodobitev vsebine spletnega mesta, za obdelavo vaših odgovorov na vprašalnik in reševanje specifičnih problemov, ki se nanašajo na sušo.Takšna obdelava je dovoljena s členom 6(1) (f) Uredbe, kar je zakoniti interes upravljalca podatkov. Osebne podatke obdeluje upravljalec podatkov z neomejenim časovnim obdobjem, razen če soglasje prekličete.

 

3.

Obdelavo osebnih podatkov izvaja upravljalec podatkov ali oseba v imenu upravljalca v družbi KREATURA s.r.o. identifikacijska številka podjetja v poslovnem registru: 032 62 529, s sedežem podjetja: Kroftova 1602/37, Brno, Republika Češka.

 

4.

Under the Personal Data Protection Act, you have the right:

 • To ask the Data Controller for information about how we process your personal data, or request a copy of the personal data;
 • To request the Data Controller to provide an explanation concerning the processing of the personal data;
 • To request the Data Controller to provide access to the data and to have the data modified or updated;
 • To ask the Data Controller to deleted the processed personal data;
 • If you have any doubts as to whether the Data Controller has complied with the personal data processing obligations, you have the right to turn to the Data Controller, the Personal Data Protection Authority or the court.

 

V Ljubljani 2.8.2018 DriDanube

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).