О пројекту


Dridanube - ризик од суше у Дунавском региону

Главни циљ пројекта Dridanube је повећање капацитета Дунавског региона за управљање  ризиком од суше. DriDanube

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).