Заштита личних података
1.

Истраживачки институт за глобалне промјене Академије наука Чешке Републике, са сједиштем у Белидли 986 / 4а, 603 00 Брно, Предузетник број 866 52 079, уписан у Регистар јавних истраживачких института, које води Министарство образовања, омладине и спорта, дјелује као контролор по члану 26. Правилника, те у случају попуњавања упитника на овој веб страници, у складу са Правилником (ЕЗ) бр. 2016/679 о заштити појединаца у погледу обраде личних података и слободне размјене таквих података и укидања Директиве 95/46 / ЕЦ (у даљем тексту: Правилник),  процесуира сљедеће личне податке:

 • Име,
 • Презиме,
 • Е-маил адреса,
 • Поштански број,
 • Општину,
 • Катастарска општина,
 • Назив предузећа.

 

2.

Горе наведени лични подаци морају бити обрађени ради побољшања, допуњавања и ажурирања садржаја веб странице, обраде одговора на Ваше упите и рјешавања конкретних питања везаних за сушу. Оваква обрада је дозвољена према члану 6 ставом(1) тачком (ф) Правилника, јер је то легитимни интерес Контролора података. Контролор података обрађује Ваше личне информације у неограниченом времену, осим ако не одустанете.

 

3.

Обраду личних података обавља контролор података, али лични подаци могу да се обрађују у име контролора података од стране предузећа КРЕАТУРА сро, број фирме: 032 62 529 са седиштем у Крофту 1602/37, Брно, уписан у Регистар привредних друштава.

 

4.

Према Закону о заштити личних података имате право:

 • затражити од контролора информације о томе на који начин се лични подаци обрађују или затражити дупликат личних података;
 • затражити од контролора података да објасни обраду личних података;
 • захтјевати да контролор података обезбједи приступ подацима и да се подаци измјене или ажурирају;
 • затражите од контролора података да обрише обрађене личне податке;
 • Ако имате било каквих сумњи да ли контролор поштује обавезе у вези обраде Ваших личних података, имате право да контактирате контролора података, органе за заштиту личних података или суд.

 DriDanube

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).