О пројекту


DRIDANUBE - РИЗИК ОД СУШЕ У ДУНАВСКОМ РЕГИОНУ

Главни циљ пројекта DriDanube је повећање капацитета Дунавског региона за управљање  ризиком од суше. Ваш допринос пројекту доноси информације о утицају суше у реалном времену са Вашег локалитета. Хвала Вам на сарадњи!DriDanube

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).